Шановні акціонери!

Публічне  акціонерне товариство «Запорізький електроапаратний завод» (далі ПАТ «ЗЕАЗ»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: 69032, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.9, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЗЕАЗ» за результатами господарської діяльності у 2014 році відбудуться 23 квітня 2015 року об 11-00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства з наступним порядком денним:

1.    Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

2.    Звіт генерального директора про господарську діяльність ПАТ «ЗЕАЗ» за 2014 рік та його затвердження. Висновки ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ» та їх затвердження.

3.    Звіт голови наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ» за 2014 рік та його затвердження.

4.    Визначення стратегії  розвитку та основних напрямків діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» на 2015 рік та їх затвердження. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2015 рік.

5.     Вибори наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ».

6.    Затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ «ЗЕАЗ».

7.    Про дивіденди за 2014 рік.

    8. Про попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися          

      ПАТ «ЗЕАЗ»  з 23.04.2015 року по 23.04.2016 року  (включно).

      Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 20.04.2015, 00-00.

      Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 9-00  до 10-30. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт.            

     Акціонери ПАТ «ЗЕАЗ» та їх представники можуть ознайомитись з     документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції  в робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою:69032, м.Запоріжжя,   Південне шосе, буд. 9, кім. 105. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заст.начальника ВЦПіК Левченко Наталія Томасівна. Пропозиції приймаються до 3   квітня 2015 року.

Телефон для довідок: (061) 717-17-42.

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

 

 

Найменування показника

Період

звітний

Попередній *

Усього активів

37468

32143

Основні засоби

8712

9688

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

7870

7796

Сумарна дебіторська заборгованість

9657

8515

Грошові кошти та їх еквівалент

6006

10900

Нерозподілений прибуток

32483

27534

Власний капітал

33558

28609

Статутний капітал

330

330

Довгострокові зобов’язання

215

215

Поточні зобов’язання

3319

3695

Чистий прибуток (збуток)

343

-1761

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1648929

1648929

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

221

232

 

* фінансові показники за попередній рік скориговані за результатами перевірки

аудитора.

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковане у «Бюлетені «Цінні папери України» №48 від 18.03.2015.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/